fbpx

Code Cultural Governance

Stichting Theatergroep MES hanteert de Governance Code Cultuur

De raad van bestuur bestaat uit: Jeltje van Nieuwenhoven (voorzitter), Caroline Wiedenhof (secretaris), Ronald Boogaard (penningmeester), Karel Feenstra en Jacques Sluysmans. De termijn is drie jaar en het bestuur is onbezoldigd. De directie (artistieke kern en zakelijk leider) worden conform de CAO Theater en Dans uitbetaald.

Voor inzage in het beleidsplan van de huidige periode en het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 zie hieronder. Voor verder vragen mailt u naar info@firmames.nl

DOWNLOAD