Code Cultural Governance

Stichting Theatergroep MES hanteert de Governance Code Cultuur

De raad van bestuur bestaat uit: Erik Pals (voorzitter), Benjamin Wesseling (secretaris), Onno Ephraim (penningmeester), Caroline Wiedenhof, Karel Feenstra en Maria uitdeHaag. De termijn is drie jaar en het bestuur is onbezoldigd. De directie (artistieke kern en zakelijk leider) worden conform de CAO Theater en Dans uitbetaald.

Voor inzage in het beleidsplan van de huidige periode en het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 zie hieronder. Voor verder vragen mailt u naar info@firmames.nl

DOWNLOAD